E+ Comissió Erasmus+ 2021-2022

 

La gestió del projecte Erasmus+ és una feina complexa, que suposa una quantitat ingent de feina addicional a la tasca docent:

  • Convocatòries i selecció de participants
  • Preparació, execució i seguiment de mobilitats
  • Gestió documental i econòmica
  • Difusió: notes de premsa, etc.
  • Relacions amb socis
  • Acollida d'estudiants i professors estrangers
  • Assistència a reunions, lectura documentació, etc.
  • Manteniment de la web: publicació d'informació del projecte, convocatòries, resultats, etc 

 

Per tant, al IES Joan Ramis i Ramis hem creat una comissió Erasmus+ per repartir aquestes tasques:

- Secretari del centre: gestió econòmica.

Jordi Carretero

- Professorat de FOL: ajuda en la preparació de CV Europass, carta de motivació i suplement Europass dels participants.

 

- Professorat d'idiomes: traduccions, suport lingüístic a les proves de nivell d'idioma, etc.

Rosa Monjo, professora d'anglès

- Responsable de la web del centre: publicació d'informació del projecte, convocatòries i resultats, experiències dels participants, etc.

Ignacio Vicent

- Tutors d'FCT i resta d'equip docent: comissió de selecció de participants

Pepe Malle: tutor de 2n curs de Grau Mitjà

Toni Sánchez: tutor de 2n curs de FP Bàsica

- Comité de selecció professors: coordinador Erasmus+ o director del centre, cap de estudis FP, un professor d'idiomes amb experiència internacional.

- Comité de selecció alumnes CFGM: coordinador Erasmus+, tutor 2n CFGM, un professor d'idiomes amb experiència internacional.

- Comité de selecció alumnes FPB: coordinador Erasmus+, tutor 2n FPB, un professor d'idiomes amb experiència internacional.