L'IES Joan Ramis i Ramis ha obtingut la certificació UNE-EN ISO 9001:2000, SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT, concedida per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, en setembre de 2006.

Veure fotografies